free website design templates

PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE PLAGUES

Oferim una diagnosis correcta per garantir un servei de qualitat, adaptat a les
necessitats úniques de cadascú dels nostres clients. Per una gestió sostenible,
responsable i compromesa amb el medi ambient.

SERVEIS

Totes les plagues són susceptibles a ser controlades, quan es converteixen en una molèstia.
Identifiquem la plaga, i marquem un pla d’acció per controlar-la. Escollir el tractament i producte més adient, és primordial. Un seguiment rutinari de la instal·lació, i assessorament continuat, serà decisiu per impedir la reaparició de les plagues.

Mobirise

Legionella sp

El control i prevenció de Legionella sp en totes les instal·lacions, d’alt o baix risc, es una de les nostres especialitats.

Mobirise

Fusta

El tractament de la fusta és delicat i únicament un tractament curos i professional, elimina la plaga totalment.

Mobirise

Rosegadors

Els mètodes de control de rosegadors són diversos, i sempre escollim el més adient.

Mobirise

Insectes

Paneroles, formigues, vespes, xinxes, mosques, mosquits, processionària, puces, peixets de plata, arnes….

Mobirise

Aus

Instal·lem mètodes d’exclusió adaptats a les aus que causen les incidències i la zona a tractar.

Mobirise

Desinfecció

La desinfecció de superfícies es fa del tot necessària en vestuaris, lavabos, sales blanques, cuines i zones a on mantenir controlats els múltiples agents patògens és essencial.

Mobirise

Inspeccions i auditories internes

Gestionar, controlar, i prevenir les plagues, segons totes les normatives vigents, és un procés continu que requereix temps i coneixements.

Mobirise

APPCC

L'Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) és un procés sistemàtic preventiu per a garantir la innocuïtat alimentària, de forma lògica i objectiva.

Mobirise

Altres

En algunes ocasions, animals que no solen considerar-se una plaga, poden arribar a provocar incidències. 

La seva tranquil·litat i Seguretat, amb total garantia.

Sabies què...

20

Mesos

temps de vida panerola

200

Ous

xinxe del llit

500

Kg de tèrmits

persona al mon

ADREÇA

17458 Fornells de la Selva (Girona)

CONTACTO

Mail: info@pvcat.cat
Tel. 972 24 14 32